Asbestattest bij schenking

Asbestattest bij schenking

Schenk je als particulier een woning of ander onroerend goed in Vlaanderen? Dan ben je verplicht om een asbestattest te laten opmaken. Dit attest maakt melding van de aanwezigheid van asbest in het geschonken goed. Als schenker moet je ervoor zorgen dat je tijdig over dit attest beschikt.

Wat zijn de regels en aandachtspunten?

Wie?

In Vlaanderen moet elke eigenaar van een gebouw met bouwjaar vóór 2001 over een asbestattest beschikken. Dit attest wordt opgesteld door een erkend asbestdeskundige na een grondige inspectie van het gebouw. Als schenker van een woning moet jij dit attest aanvragen en de kosten ervoor dragen.

Wanneer?

Bezorg het asbestattest tijdig aan de begiftigde vóór het verlijden van de schenkingsakte. De begiftigde moet immers op de hoogte zijn van de asbestsituatie. Ook de notaris moet het attest kunnen inkijken. Bewaar het originele attest goed, want de begiftigde heeft dit nodig als nieuwe eigenaar.

Hoe?

Schenk je een woning? 
Je kan hier makkelijk een asbestattest aanvragen. Dit voorkomt problemen bij de overdracht. De begiftigde wordt zo beschermd tegen de risico’s van asbest. Een up-to-date attest is verplicht bij elke schenking van vastgoed in Vlaanderen.​

Vraag vandaag uw offerte aan!

Wij begrijpen het belang van een vlotte overdracht van eigendom. Daarom bieden we een gestroomlijnde service voor het aanvragen van een asbestattest bij schenking.

Ons team van gecertificeerde asbestdeskundigen staat klaar om een grondige inspectie van het pand uit te voeren, waarbij elk mogelijk asbesthoudend materiaal wordt geïdentificeerd en beoordeeld.

Wij zorgen voor een gedetailleerd rapport dat niet alleen de huidige staat van het pand weergeeft, maar ook aanbevelingen doet voor eventuele noodzakelijke acties.

Contact

© 2024 ASBESTEXPERTS

BE 1004 689 970

Cookie Policy

Privacy Policy