Wat is een asbestkeuring?

Waarom is een asbestkeuring belangrijk?

Asbest kan ernstige gezondheidsrisico’s veroorzaken wanneer de vezels vrijkomen en ingeademd worden. Een asbestkeuring helpt om deze risico’s te identificeren en beheersen, wat bijdraagt aan de veiligheid van bewoners en gebruikers van het gebouw. Het is ook wettelijk verplicht bij de verkoop of verhuur van oudere gebouwen.

Het proces van een asbestkeuring

  1. Voorbereiding en Planning: De asbestdeskundige plant een inspectie en bespreekt de details met de eigenaar van het pand.
  2. Visuele Inspectie: De deskundige voert een grondige visuele inspectie uit van het gebouw, waarbij hij op zoek gaat naar verdachte materialen.
  3. Monsterneming: Indien nodig worden er monsters genomen van verdachte materialen om deze te laten analyseren in een laboratorium.
  4. Analyse: De genomen monsters worden geanalyseerd om de aanwezigheid van asbest te bevestigen.
  5. Rapportage: De resultaten van de inspectie en analyse worden samengevat in een gedetailleerd rapport. Dit rapport bevat ook aanbevelingen voor het veilig omgaan met eventuele aangetroffen asbest.

Wet- en regelgeving

In België is het verplicht om een asbestkeuring te laten uitvoeren bij de verkoop of verhuur van gebouwen die voor 2001 zijn gebouwd. Dit is vastgelegd in de wetgeving om de blootstelling aan asbestvezels te minimaliseren en de gezondheid van bewoners te beschermen.

Gevolgen van een positieve asbestkeuring

Als er asbest wordt aangetroffen tijdens de keuring, moet er een plan van aanpak worden opgesteld om het materiaal veilig te beheren of te verwijderen. Dit kan variëren van eenvoudige maatregelen zoals het encapsuleren van de asbesthoudende materialen tot het volledig verwijderen ervan door een gecertificeerd bedrijf.

Voordelen van een professionele asbestkeuring

  • Veiligheid: Voorkomt blootstelling aan gevaarlijke asbestvezels.
  • Gemoedsrust: Zorgt ervoor dat het pand veilig is voor bewoners en gebruikers.
  • Wettelijke Naleving: Zorgt ervoor dat u voldoet aan de wettelijke verplichtingen bij verkoop of verhuur van uw pand.
  • Deskundig Advies: Krijg professioneel advies over hoe om te gaan met asbesthoudende materialen.

Conclusie

Een asbestkeuring is een cruciale stap voor eigenaren van oudere gebouwen om de veiligheid van hun pand te waarborgen en te voldoen aan de wetgeving. Het biedt gemoedsrust en bescherming tegen de gevaren van asbest. Neem contact op met Asbestexperts voor deskundige asbestkeuringen en advies.

Contacteer ons vandaag nog voor meer informatie en advies op maat.

Vond je dit artikel interessant? Vertel het verder!

Geschreven door

Jordan Rose

Gecertificeerd Asbestdeskundige

Contact

© 2024 ASBESTEXPERTS

BE 1004 689 970

Cookie Policy